Date6pm to 7pm7pm to 8pm8pm to 9pm
16th OctoberBharatha Natya: Amogha, S. Bharadhvaj, BangaloreHindustani Vocal: Vidvan Anantha Bhagavath, BangaloreYakshagana: Karavali Yakshagana Kendra, Mysore.
17th OctoberDolu Naada: Brahmalingeshwara Dolina Sangha, KulalliBharatha Natya: Vidushi Vijayalakshmi, Bangalore. Sugama sangitha: Biligiri Kalavrinda, N. Nagaraju, Mysore
18OctoberDevara Nama: Mr. Anantha Kulakarni, BagalakoteHindustani Classical Music: Shivani Mirajkar, DharavadaRangashri Samskritika Kala Samsthe, Kallahalli
19th OctoberSugama Sangitha: Mrs. Chinnappa and Party, Mysore.Dance: Nirmala Natya kala Niketana, TumakuruDrama: Mysore jilla vrittipara Kalavidara sangha, Mysore
20th OctoberViolin Duet: Carnatic Classical Music: N. Kartik and M. Sumanth, MysoreVeena Vadana: Mrs. Rohini. G. RaoDrama: Mrs. Shanthadevi. B. A. Mysore
21 OctoberSugama Sangitha: Mrs. Asha. MysoreCarnatic Music: Vidushi. G.S. Kamala and Vidushi. RajalakshmiCarnatic Music: V. Vamshidhar, Mysore
22nd OctoberClarinet: Vidvan. V. Jayaram and Party, MysoreDrama: Madhuprakash Mitramandali,Carnatic Classical Music: Vocal: Vidvan Sringeri. H. S. Nagaraj, Shivamogga.
23rd OctoberCarnatic Classical Music: Flute: Vidvan Dr. C. V. SridharFolk Dance: Natya Degula Public Charitable Trust(R), Bangalore.Drama: Mysore Jilla Vritti Kalavideyara Sangha, Mysore

Related Posts